Học ngoại ngữ là cả một quá trình. Để học tốt ngoại ngữ thì cần luyện tập, sử dụng, cũng như tiếp xúc với ngoại ngữ đó càng nhiều càng tốt. Khi việc tiếp xúc với ngoại ngữ trở thành một thói quen hàng ngày thì chúng ta mới có thể yêu thích nó một cách tự nhiên, tiếp thu dễ dàng hơn mà không cảm thấy gượng ép.

Mucwomen chia sẻ bài luyện nghe tiếng Trung qua truyện ngắn ý nghĩa: Mất bò mới lo làm chuồng.

Audio truyện ngắn tiếng Trung: Mất bò mới lo làm chuồng:

亡羊補牢 – Wángyángbǔláo – Mất bò mới lo làm chuồng

從前,有個人養了一圈羊一天早上他準備 出去放羊,發現少了一隻.

Cóngqián, yǒu gèrén yǎngle yī quān yáng yītiān zǎoshang tā zhǔnbèi chūqù fàngyáng, fāxiàn shǎole yī zhī.

Thuở trước có một người nuôi một bầy cừu. Một ngày nọ vào sáng sớm anh ta chuẩn bị đi chăn cừu thì phát hiện thiếu mất một con.

原來羊圈破了個 窟窿.夜間狼從窟窿裏鑽進來,把羊叼走了.

Yuánlái yáng juàn pòle gè kūlóng. Yèjiān láng cóng kūlóng lǐ zuān jìnlái, bǎ yáng diāo zǒule.

Hoá ra chuồng cừu bị thủng một lỗ. Đêm đến sói chui qua lỗ thủng đó tha cừu đi mất.

鄰居勸告他說:”趕快把羊圈修一修,堵上 那個窟窿吧!”他說:”羊己經丟了,還修羊 圈幹什麼呢?”沒有接受鄰居的勸告.

Línjū quàngào tā shuō:” Gǎnkuài bǎ yáng juàn xiūyī xiū, dǔ shàng nàgè kūlóng ba!” Tā shuō:” Yáng jǐ jīng diūle, hái xiū yáng quān gànshénme ne?” Méiyǒu jiēshòu línjū de quàngào.

Người hàng xóm khuyên anh ta: “Anh mau sửa chuồng cừu, lấp cái lỗ hổng đó lại đi!” Người kia nói: “Cừu cũng mất rồi, còn sửa chuồng làm gì?” Anh ta không tiếp nhận lời khuyên của người hàng xóm.

第二 天早上,他準備出去放羊,到羊圈裏一看, 發現又少了一隻羊.原來狼又從窟窿裏鑽 進來,把羊叼走了.

Dì èr tiān zǎoshang, tā zhǔnbèi chūqù fàngyáng, dào yáng juàn lǐ yī kàn, fāxiàn yòu shǎole yī zhī yáng. Yuánlái láng yòu cóng kūlóng lǐ zuān jìnlái, bǎ yáng diāo zǒule.

Sáng hôm sau, khi anh ta chuẩn bị đi chăn cừu thì phát hiện lại thiếu mất một con. Hoá ra sói lại chui từ cái lỗ hổng đó mà tha cừu đi.

他很後悔當初沒有接受 鄰居的勸告,就趕快堵上了那個窟窿,把羊 圈修補得結結實實.從此,他的羊再也沒有 被狼叼走.

Tā hěn hòuhuǐ dāngchū méiyǒu jiēshòu línjū de quàngào, jiù gǎnkuài dǔ shàngle nàgè kūlóng, bǎ yáng quān xiūbǔ dé jié jiēshi shí. Cóngcǐ, tā de yáng zài yě méiyǒu bèi láng diāo zǒu.

Anh ta rất hối hận vì đã không nghe lời khuyên của hàng xóm, bèn nhanh chóng lấp cái lỗ hổng kia lại, sửa lại chuồng cừu thật chắc chắn. Từ đó cừu của anh ta không còn bị sói tha đi nữa.


“Mất bò mới lo làm chuồng” còn là câu thành ngữ chỉ những người không biết lo liệu đề phòng trước, để việc hỏng rồi mới ứng cứu, lo liệu phòng thân.