Chỉ cần bạn sống ngay thẳng, trong sạch thì không có gì phải hổ thẹn; càng không phải bận lòng khi có lời gièm pha từ người khác.

Ngạn ngữ có câu: “Kim vô túc xích, nhân vô thập toàn”, ý nói rằng đến cả vàng cũng chẳng thể thuần khiết thì con người nào có ai hoàn hảo. 

Sống trên đời, việc có thể vừa lòng tất cả mọi người dường như là một điều không thể. Sẽ luôn có người yêu mến, có người ghét bỏ, có người khen ngợi, lại có người không tiếc lời chê bai bạn.

Chỉ cần bạn nhớ rằng, miệng là của người khác, thị phi là chuyện trong thiên hạ; dù có cố gắng đến thế nào, vĩnh viễn bạn cũng không thể quản được; đó càng không phải thước đo để đánh giá một con người. 

Vì thế, thay vì để bản thân bị chi phối bởi lời nói của người khác; hãy học cách tin tưởng bản thân mình. Chỉ cần bạn sống ngay thẳng, trong sạch thì không có gì phải hổ thẹn; càng không phải bận lòng khi có lời gièm pha từ người khác.

Trong tâm vui vẻ thì trong mắt mới nhìn thấy ánh mặt trời.