Phúc – họa, được – mất luân chuyển cũng như 4 mùa xuân hạ thu đông, người trí tuệ vì luôn chuẩn bị kỹ lưỡng nên ít lâm vào thế nguy nan.

Con châu chấu dành cả mùa hè để ca hát nhảy múa, trong khi nhà kiến đã làm việc chăm chỉ để dự trữ thức ăn chuẩn bị cho mùa đông tới. Châu chấu không tài nào hiểu nổi, tại sao kiến phải làm việc quần quật như vậy. 

Và khi mùa đông ập đến, châu chấu chật vật chống chọi với cái đói và cái lạnh khắc nghiệt; còn nhà kiến ung dung sống qua mùa đông với đầy ắp thức ăn và chỗ ngủ ấm áp. Lúc này, châu chấu mới hiểu tại sao nhà kiến phải làm việc chăm chỉ như vậy.

Trong phúc có họa, trong họa có phúc, khi cuộc sống đang an ổn thì cũng cần nghĩ đến những mối họa trong tương lai. Phúc – họa, được – mất luân chuyển cũng như 4 mùa xuân hạ thu đông; người trí tuệ vì luôn chuẩn bị kỹ lưỡng nên ít lâm vào thế nguy nan.