Con người có nhiều toan tính, nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ có giữ lòng thiện lương mới là khôn ngoan nhất.

Đức vua muốn thử lòng người, nên đã cho đặt một tảng đá to ở giữa đường. Rất nhiều thương gia giàu có, cận thần đi qua, nhưng họ chỉ đi vòng qua tảng đá. Thậm chí, nhiều người còn đổ lỗi cho nhà vua; vì không có biện pháp giữ cho đường sá thông thoáng.

Một ngày nọ, có một người nông dân mang rau ra chợ bán. Khi đến gần tảng đá, anh ta đã đặt gánh rau xuống và cố gắng tìm cách đẩy hòn đá ra vệ đường. Sau khi đẩy được hòn đá đi, anh nông dân phát hiện một chiếc túi đựng rất nhiều vàng, và một bức thư của nhà vua nhắn rằng: “Vàng trong túi dành cho người đã loại bỏ tảng đá ra khỏi con đường.”

Con người có nhiều toan tính, nhưng người tính không bằng trời tính; chỉ có giữ lòng thiện lương mới là khôn ngoan nhất.