Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, theo đó ghi nhận tổng doanh thu đạt 409.802 tỷ đồng. So với năm 2019, lợi nhuận ròng tăng 49%, biên lợi nhuận lên đến 13,5%.

Những số liệu trong báo cáo kết quả kinh doanh của EVN cho biết rằng, trải qua năm 2020 tập đoàn đã có doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tăng mạnh so với các năm trước. Một phần là nhờ các công ty con và công ty trực thuộc đều có mức tăng trưởng dương trong năm 2020.

Theo đó, 409.802 tỷ đồng là tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn này. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 15.316 tỷ đồng, tăng lên 23%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 14.480 tỷ đồng, tăng lên 4.760 tỷ đồng so với năm 2019 (tương đương 49%). Riêng công ty mẹ – EVN năm ngoái ghi nhận lãi sau thuế 1.598 tỷ đồng.

Theo nguồn tin báo Vnexpress cho biết, tỷ suất sinh lời tăng so với năm 2019 như ROA (tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản) 2%, tăng 0,63%, ROE (tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu) 6,21%, tăng 1,83%.

Vào đến cuối năm 2020, EVN có tổng giá trị tài sản hợp nhất là 729.452 tỷ đồng; tăng lên 1,1% so với năm 2019, vốn chủ sở hữu trong đó là 240.195 tỷ đồng (tăng lên 6%).

EVN đóng góp vào ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN lãi hơn 14.000 tỷ đồng năm 2020, tỷ suất lợi nhuận đạt 3,6%
Ảnh chụp màn hình vnexpress.net.

Năm 2020, EVN không phải đầu tư tài chính. Tính đến ngày 31/12/2020, EVN đầu tư vào các công ty con có tổng vốn là 146.241 tỷ đồng, so với đầu năm thì tăng 4.037 tỷ đồng. Trong lúc đó, vốn của công ty mẹ tại 9 công ty TNHH MTV 100% là 135.414 tỷ đồng. Vốn tại công ty cổ phần EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là 10.827 tỷ đồng.

Với kết quả này; EVN đã đóng góp vào ngân sách 13.177 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đóng góp 10.513 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2020, tổng công suất đặt các nguồn điện đạt 69.300 MW; tăng 14.300 MW so với năm 2019; trong đó tổng công suất các nguồn năng lượng tái tạo là 17.351 MW; tăng 12.148 MW so với năm 2019 và hạch toán với tỷ trọng là 25,3%.

Ở năm 2020; tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn bộ các hệ thống là 247,08 tỷ kWh; so với năm 2019 nó tăng lên gần 3%.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 đạt 216,95 tỷ kWh, so với năm 2019 thì nó tăng hơn 3,4%. Điện công nghiệp và xây dựng trong đó chiếm tỷ trọng gần 54%; tiêu thụ hơn 33,7%; thương mại và dịch vụ xấp xỉ 4,8%; nông, lâm nghiệp chiếm 3,4% và các thành phần khác gần 4,2%.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm giá tiền điện trong bối cảnh dịch Covid-19

Chịu ảnh hưởng của Covid-19, tuy nhiên hầu hết các công ty con của EVN đều hoạt động hiệu quả, lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch ban đầu. Trong số các công ty con do EVN sở hữu 100% vốn; Tổng công ty Phát điện 2 (GENCO 2) ghi nhận lãi sau thuế cao nhất, 2.889 tỷ đồng; tiếp đến là Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO 1) 1.989 tỷ đồng; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ghi nhận lãi 892 tỷ đồng; Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng đạt tới 806 tỷ đồng …

Tổng lợi nhuận và cổ tức mà EVN nhận được từ các công ty con trong năm 2020 là 1.166 tỷ đồng.

Năm 2020, trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19; EVN cho biết đã thực hiện giảm giá điện và giảm tiền điện theo 2 đợt với tổng số tiền khoảng 12.300 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT).

Cuối năm 2020, nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của EVN tăng hơn gấp đôi; tỷ lệ này đang giảm dần nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh và dòng tiền dương qua các năm.