Lão Tử từng nói: “Cây lớn một ôm, khởi sinh từ một mầm nhỏ, đài cao chín tầng khởi đầu từ một sọt đất, đường xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân”. 

Cả hai nhà sư đều muốn vượt biển để tới Ấn Độ thỉnh kinh. Nhà sư giàu nói với nhà sư nghèo: “Mấy năm nay, tôi đều thử thuê thuyền băng qua biển, thế nhưng mãi chẳng có kết quả gì.”

Một năm sau, nhà sư giàu có vẫn chưa thể xuất hành, trong khi nhà sư nghèo đã trở về từ chuyến đi thỉnh kinh. Thấy nhà sư giàu ngạc nhiên, nhà sư nghèo chỉ nói: “Trong suốt cuộc hành trình, tôi chỉ sống nhờ vào một bình nước và một cái bát để xin ăn. Đó là tất cả những gì tôi cần để hoàn thành tâm nguyện của mình.”

Cứ đi rồi sẽ tới, cứ làm rồi sẽ được, cũng như Lão Tử từng nói: “Cây lớn một ôm, khởi sinh từ một mầm nhỏ, đài cao chín tầng khởi đầu từ một sọt đất, đường xa ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân”.