Cổ ngữ có câu: “Nhẫn chịu cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày”. Đời người có 6 điều cần nhẫn chịu để gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công, nhân sinh an định.

6 điều cần nhẫn chịu để nhân sinh an định

1. Nhân sinh có nhiều ham muốn phải nhẫn chịu, nếu không thể lắng lòng mình lại, thì rất dễ bị chìm đắm, mê lạc mà gặp họa.

2. Nhân sinh có nhiều cái tình phải nhẫn chịu, không được đắm chìm vào ái dục và những ham muốn cảm xúc.

3. Nhân sinh có nhiều nỗi khổ phải nhẫn chịu, chịu được khổ thì mới biết trân quý hạnh phúc.

4. Nhân sinh có nhiều lời nói phải nhẫn chịu, “một điều nhịn, chín điều lành”; đứng trước mâu thuẫn, chỉ cần nhẫn chịu một lời thì biển lặng sóng êm. 

5. Nhân sinh có nhiều cơn nóng giận phải nhẫn chịu; nhẫn được những điều khó nhẫn là thể hiện của một người có tu dưỡng cao. 

6. Nhân sinh có nhiều sự tình phải nhẫn chịu, gặp chuyện phải nhẫn, làm việc phải lý trí thì mới làm chủ được cuộc đời mình.