Cá sống lội ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Nếu cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống quá khó khăn, đó chính là lúc bạn đang tiến về phía trước.

Con đường dễ dàng là con đường xuống dốc, nhưng con đường khó khăn là con đường đi lên. Có một câu nói khiến tôi tâm đắc, đó là: ”Mệt mỏi mới là cuộc sống, còn dễ chịu là người đã nghỉ ngàn thu”.

Cá sống lội ngược dòng, người vượt nghịch cảnh sẽ thành công

Nguồn video: MUC Women.

Bạn quan niệm thế nào thì kết quả sẽ trở thành như thế ấy

Quan niệm sinh ra hành động, hành động sinh ra kết quả, thế nên bạn quan niệm thế nào thì kết quả sẽ trở thành như thế ấy.

Chuyện kể rằng trước đây có một người thợ mộc, một hôm ông cưa khúc gỗ thành 3 phần và đóng thành ba chiếc thùng.

Chiếc thùng thứ nhất dùng để đựng phân: Người người đều xa lánh.

Chiếc thùng thứ hai dùng để đựng nước: Người người đều muốn dùng.

Chiếc thùng thứ ba dùng để đựng rượu vang: Người người đều muốn thưởng thức.

Video: Cá sống lội ngược dòng, người vượt nghịch cảnh sẽ thành công
Ba chiếc thùng giống nhau hoàn toàn từ chất liệu đến hình thức, nhưng vì chứa các vật chất khác nhau mà nhận được ‘sự đối xử’ khác nhau (ảnh: internet).

Con người cũng như vậy, nếu tâm hồn chứa đựng điều gì thì chúng ta sẽ nhận về điều đó. Nếu trong tâm chứa đựng tình yêu thương thì sẽ được yêu thương; nếu chứa đựng sự tức giận thì cũng sẽ nhận được sự giận dữ.

Khó khăn cũng là điều khó tránh khỏi đối với mỗi người. Tuy nhiên, có khó khăn mới hiểu tình bằng hữu, có những trở ngại mới hiểu được chính mình. Xưa nay, những người thành công luôn là những người biết mình, biết người; muốn hiểu người khác thì trước hết phải hiểu chính mình. Nếu bạn còn không hiểu chính mình thì làm sao bạn có thể mong đợi người khác hiểu được?

Thất bại là mẹ của thành công, khó khăn là thầy của trí tuệ. Khi gặp khó khăn cũng là đứng trước cơ hội; hãy can đảm tiến lên, đối mặt với khó khăn và nghịch cảnh bạn nhé.