Hãy khiêm tốn, đừng quá đề cao bản thân. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, hãy nhìn vào điểm tốt của người khác để học hỏi.

Theo truyền thuyết, mỗi người sinh ra có hai chiếc túi trên cổ. Một chiếc ở phía trước ngực, chứa đựng lỗi lầm của người xung quanh; một chiếc phía sau lưng, chứa đựng lỗi lầm của chính chúng ta. 

Chính vì thế, con người dễ dàng nhìn thấy sai lầm của người khác; nhưng lại khó nhận ra được lỗi lầm của chính mình.

Ý nghĩa:

Có những người mà cứ hễ mở miệng ra là chỉ trích sai lầm của người khác; trong khi chính bản thân họ lại đang tồn tại rất nhiều vấn đề; một phần họ làm như vậy cũng là vì tự ti về bản thân, muốn hạ thấp người khác để nâng mình lên; ngoài ra thì là do họ quá tự cao và không thể nào nhìn thấy sai lầm của chính mình.

Vậy nên, lúc nào cũng phải giữ sự khiêm tốn, đừng quá đề cao bản thân. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, hãy nhìn vào điểm tốt của người khác để học hỏi; và khi nhìn thấy khuyết điểm của ai đó thì cũng phải xem lại bản thân mình có mắc phải sai lầm giống như thế hay không.