Bậc thánh nhân chỉ làm chứ không tranh giành. Vì không tranh giành nên thiên hạ cũng không ai tranh với mình. 

Lão Tử nói: “Thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh”, “Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh”. Ý nói là: Bậc thánh nhân chỉ làm chứ không tranh giành. Vì không tranh giành nên thiên hạ cũng không ai tranh với mình. 

Người không tranh giành không phải là người thua cuộc, cũng không phải là người nhu nhược hèn yếu mà là người hiểu được đạo lý, biết tiến biết lùi. 

Tô Thức thời Bắc Tống đã từng nói: “Thất phu bị nhục, rút kiếm đứng dậy, vươn mình chiến đấu”. Đây không phải là dũng cảm thực sự. Người dũng cảm thực sự là khi đột nhiên đối diện với sự xâm phạm cũng không tranh đấu với đối phương; dùng thái độ nhún nhường để hóa giải mâu thuẫn. Cho dù gặp phải sự hạ nhục vô cớ thì cũng có thể bình thản xử trí, thong dong đối đãi.