Có câu: “Thái độ quyết định cao độ”, một người cao quý hay không không phải do tiền bạc, địa vị hay xuất thân quyết định mà được quyết định bởi tâm thái của người ấy.

7 loại tâm thái của một người có nhân cách cao quý

1. Biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, như vậy mới có thể liễu giải được ý nghĩ, nguyện vọng của họ.

2. Điều mình không muốn thì không gây ra cho người khác, bởi vì thiện ác có báo, hại người cũng bằng như hại mình.

3. Không có công, không nhận lộc, không vì vật chất mà đánh mất nhân tâm.

4. Lấy đức trả oán, nội tâm chỉ có lòng biết ơn, đây chính là người hiểu đạo lý, rộng lượng và cao quý.

5. Tặng than cho người trong ngày đông giá rét. Nhưng cần nhớ rằng tặng người một túi tiền, không bằng khơi dậy thiện tâm của họ, bởi vì tâm thiện mới có tương lai tốt đẹp.

6. Thành tín với người khác. Thành tín không chỉ là một thái độ đối nhân xử thế mà còn là một loại tính cách.

7. Khoan dung nhân từ.