Tu khẩu, kiểm soát tốt lời ăn tiếng nói của bản thân chính là một cách bảo vệ phúc phận của mình, tránh hao tổn phúc khí.

1. Người gặp chuyện là oán trời trách đất

Đời người có đến tám chín phần không như ý, nếu hễ gặp chuyện là tìm nguyên nhân ở bên ngoài, oán trời trách đất, thì vĩnh viễn không thể cảm ngộ được ý nghĩa của nhân sinh, cũng như không thể trưởng thành.

2. Người nói lời quá cay nghiệt, chua ngoa

Không nên nói những lời nặng nề làm tổn thương người khác, chừa lại cho người khác một đường lui. Người không chú ý khẩu đức sẽ dễ tạo khẩu nghiệp, làm tiêu giảm phúc đức.

3. Người ăn nói tùy tiện

Cổ ngữ có câu: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”, cho nên, gặp việc đừng vội kết luận, đừng vì nhất thời nhìn thấy mà buông lời làm tổn thương người khác.