Trong cuộc sống, thành quả luôn đi kèm với nỗ lực, do đó không nên vì lười biếng mà gian trá, khôn lanh quá mức lại thành tự hại mình.

Người lái buôn thường xuyên vào thành để mua đồ và chất lên vai lừa để về nhà. Con lừa cho rằng mình thông minh, nó nghĩ mọi cách để hàng hóa được nhẹ hơn.

Một lần, người lái buôn mua một bao tải muối. Khi qua một con sông nhỏ, con lừa không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống nước. Nước sông đã ngấm vào bao tải khiến cho muối bị tan ra rất nhiều.

Khi lừa đứng dậy thì phát hiện ra bao tải muối đã nhẹ hơn rất nhiều, trong lòng cảm thấy thích chí lắm.

Lần khác, người lái buôn vào trong thành mua một bao tải bông. Lúc về qua sông, con lừa giả vờ trượt chân ngã. Nhưng khi bao tải bông thấm nước thì đã nặng hơn trước rất nhiều. Lừa đành cúi đầu ngậm ngùi đi tiếp không dám than vãn gì.

Ý nghĩa:

Trong cuộc sống, thành quả luôn đi kèm với nỗ lực, nỗ lực bao nhiêu thì thành quả đạt được bấy nhiêu, do đó không nên vì lười biếng mà gian trá, không cố gắng thực hiện đúng chức phận của mình. Món lợi nhỏ đôi khi sẽ gây ra tai họa lớn.