Cuộc sống dường như luôn luôn có những tình huống cần chúng ta đưa ra sự lựa chọn của mình. Nhân sinh quan, cách nhìn nhận hay sự hiểu biết của bạn cũng thể hiện qua việc bạn xử lý các tình huống đó như thế nào. Dưới đây là câu chuyện về củi và nước, cũng là một chút suy ngẫm về cuộc sống.

Tại ngôi chùa nọ, có một vị sư trụ trì và ba vị đệ tử cùng tu luyện. Một hôm sư phụ muốn tìm hiểu về mức độ cảm thụ của các đệ tử trong thời gian học tại chùa. Ông cho gọi các đệ tử đến và đưa ra câu hỏi tình huống.

Củi và nước và câu hỏi của Sư Phụ

Sư phụ hỏi: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ, các con sẽ làm thế nào?”

Các đệ tử nhìn nhau, ngẫm nghĩ một lúc rồi lần lượt trình bày đáp án của mình.

Vị đệ tử thứ nhất trả lời: “Con sẽ đi tìm ạ”.

Vị đệ tử thứ hai đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh ạ”.

Vị đệ tử thứ ba nói: “Là con, con sẽ đi mua ạ”.

Sư phụ khẽ mỉm cười rồi hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi nhỉ?”.

Suy ngẫm

Câu chuyện về củi và nước trên đây là một gợi ý cho cuộc sống của bạn phải không? Nếu bạn đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng đã nhiều hơn khả năng, nước nhiều hơn củi. Để hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước đi. Kiếm củi chưa chắc đã có ngay, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt ngay được. Vậy tức là, Hạnh phúc chính là “Bớt tham” và “Biết đủ”.

Nguồn: Sưu tầm