Bất kể phúc báo nào cũng là có lý do, một người gặp phải điều gì cũng là có nhân quả trong đó. Và dưới đây là 8 phẩm đức của người có hậu phúc.

1. Nhẫn nhịn – “Nhẫn dưỡng phúc”: Người biết nhẫn nhịn thì tâm thái khiêm cung, sắc mặt tốt đẹp, khiến người tiếp xúc cảm thấy dễ chịu.

2. Thiện lương – “Thiện sinh đức”: Người lương thiện có nội tâm an định, tường hòa.

3. Lạc quan – “Hỷ dưỡng nhan”: Tâm thái vui vẻ, khoái hoạt thì trường thọ.

4. Hiền từ – “Từ dưỡng tâm”: Người phúc hậu luôn hiền từ, tâm đẹp thì tướng mạo cũng sẽ đẹp.

5. Yêu thương – “Ái dưỡng hành”: Tấm lòng chan chứa yêu thương thì hành động cũng tràn ngập tình thương. 

6. Chân thành – “Thành dưỡng tính”: Người chân thành thì khí chất cũng đoan trang, ánh mắt trong sáng thiện lương.

7. Cần cù – “Cần dưỡng tài”: Người cần cù tiết kiệm sẽ mang đến tài phú.

8. Khoan dung – “Khoan tụ khí”: Người khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn, con đường tương lai sẽ rộng mở.