Sở dĩ chúng ta bị các loại phiền não vây khốn là bởi vì chúng ta không buông được những khúc mắc trong tâm. Nếu có thể buông bỏ được tâm xuống thì bình an, phước lành sẽ đến một cách tự nhiên.

Buông bỏ 3 loại tâm, phước lành tự tìm đến

1. Buông tâm so bì tính toán

Không so bì, không vì lời nói và hành vi của người khác mà tức giận, cũng không mong muốn người khác phải làm theo yêu cầu của mình. Thay vì chỉ trích, phán xét người khác, hãy học cách tiếp nhận và bao dung.

2. Buông bỏ tâm chấp nhất

Người chấp nhất bám vào những quan niệm và suy nghĩ của bản thân, không muốn chấp nhận sự thay đổi và không muốn buông bỏ. Nhưng chỉ có buông bỏ tâm cố chấp, chúng ta mới có thể thực sự thể nghiệm được vẻ đẹp của cuộc sống.

3. Buông tâm tham dục

Dục vọng là cái động không đáy sẽ khiến con người rơi vào khốn cảnh. Những kích thích nhỏ nhoi bên ngoài không phải là hạnh phúc thực sự. Tâm ít dục thì lòng mới bình an, hạnh phúc tự nhiên sẽ tìm đến.