Mới đây mẹ của một học sinh đã đăng ảnh bài tập của con lên MXH và thắc mắc không rõ lý do vì sao phép tính “6×4=24” của bé lại bị cô giáo chấm sai.

Bài toán được đặt ra như sau: “Một con trâu có 4 chân. Hỏi 6 con trâu có bao nhiêu chân?”

Lời giải của học sinh số chân trâu là: “6×4=24 chân”, nhưng lại bị cô giáo gạch vì sai.

Bà mẹ đã hỏi và cô giáo giải thích rằng với đề bài như vậy thì đáp án đúng phải là 4×6=24 chứ không phải 6×4=24.

Bài toán "6x4=24" cô giáo nói học trò giải sai và trừ điểm
“4×6=24” đúng hay “6×4=24” đúng hay cả 2 đều đúng? (ảnh: vnxepress).

Sự việc này cũng gây nhiều tranh cãi:

Quan điểm thứ nhất:

Quan Nguyễn: Tổng số chân trâu = (Số chân con trâu) x (Số con trâu) = 4 x 6.
Cho hỏi nếu tôi lập luận Tổng số chân trâu = (Số con trâu) x (Số chân con trâu) = 6 x 4 thì có gì sai? Dựa vào quy định gì mà phải ghi số con trâu trước?

Vu Pham: quá máy móc và khó hiểu: ở đây tôi có thể hiểu 6 con trâu; mỗi con 4 chân, vậy 6×4 thì có gì là sai????????; khi thi phản biện, chẳng lẻ học sinh trả lời la :24 chân thì bị sai à! ở đây mình không nên đánh giá học sinh sai; mà có thể giải thích cho hoc sinh biết cách trình bày hoàn hảo la ntn thôi. chán !

Hoa Bui Van: Tiếng việt rất phong phú nên đề nghị xem lại Đáp án: vì đề bài yêu cầu rất rõ là “Hỏi 6 con trâu có bao nhiêu chân?”

1/ Học trò đã viết rất rõ đáp án:
6 con trâu có số chân là: 6 (con) x 4 (chân) = 24 (chân).
2/ Nếu viết 4×6 như ý cô giáo thì học trò phải viết thế này:
Số chân của 6 con trâu là: 4 (chân) x 6 (con) = 24 chân

Quan điểm thứ hai:

Cọt Cà: Tôi cũng là mẹ của bé lớp 3, nếu bài này phụ huynh nói cô giáo sai chứng tỏ me không tham gia học cùng con, đọc nội dung sách toán của con. Lí do ko phải là 6×4 bới vì 6×4=6+6+6+6, nếu thế này hiểu là mỗi con trâu có 6 chân và 4 con trâu có 6+6+6+6 chân. Rõ ràng bài toán cho mỗi con trâu có 4 chân; vậy 6 con trâu có số chân là 4+4+4+4+4+4. Tuy tích là 24 chân nhưng bản chất của phép tính lại khác hoàn toàn.

AT: Bài toán hỏi bao nhiêu chân thì số có đơn vị chân sẽ đặt trước nên đáp án đúng là 4 x 6 = 24 chân

Mời độc giả xem thêm video: