Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, việc cải cách tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức được lùi lại từ năm 2021 sang 1/7/2022.

Theo báo Người Lao Động, Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang tiếp tục yêu cầu triển khai các bước cải cách chính sách tiền lương để thực hiện trong năm 2022, đã được Hội nghị Trung ương khóa XIII kết luận.

Các khoản phụ cấp dành cho các cán bộ công chức, viên chức dự kiến thay đổi từ ngày 01/07/2022
(ảnh chụp màn hình).

Như vậy, theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018, dự kiến từ ngày 01/07/2022 các cán bộ công chức, viên chức sẽ được áp dụng các khoản phụ cấp sau đây:

1. Phụ cấp kiêm nhiệm

Áp dụng cho các đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) của một cơ quan, đơn vị; đồng thời được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác theo đúng quy định Nhà nước.

2. Phụ cấp thâm niên vượt khung

3. Phụ cấp khu vực

Áp dụng cho các cán bộ làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh có khí hậu khắc nghiệt.

4. Phụ cấp trách nhiệm công việc

Áp dụng cho các cán bộ làm việc trong tổ chức cơ yếu – tổ chức chuyên trách bảo vệ bí mật nhà Nước.

Ngoài ra các đối tượng làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao; hoặc đảm nhận công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) cũng được áp dụng.

5. Phụ cấp lưu động

Áp dụng cho các đối tượng làm việc có công việc thường xuyên thay đổi nơi ở và địa điểm làm việc.

6. Phụ cấp theo nghề

Ảnh minh họa.

Được gộp từ phụ cấp ưu đãi; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp độc hại nguy hiểm theo nghề.

Phụ cấp theo nghề được áp dụng cho các cán bộ làm việc trong các nghề có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường theo quy định của Nhà nước như thanh tra, kiểm tra, đào tạo, y tế, hải quan, kiểm lâm….

7. Phụ cấp công tác vùng đặc biệt khó khăn

Ảnh minh họa.

Được gộp từ phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Hiện tại, do ảnh hưởng xấu của đại dịch Covid-19, quy trình cải cách tiền lương sẽ bị chậm lại so với dự kiến là 1/7/2021. Vậy nên, khi chưa có thông báo mới, các cán bộ, công chức, viên chức có thể yên tâm tiếp tục hưởng các chế độ phụ cấp như hiện hành.