Trong đời người có bốn điều đại kỵ, thứ nhất kỵ xả không thấu, thứ hai kỵ ngã chẳng dậy, thứ ba kỵ buông chẳng đặng, thứ tư kỵ nghĩ không thông.

4 điều đại kỵ trong đời người

1. Xả không thấu

Cổ nhân có câu: “Xả đắc, xả đắc, có xả mới có đắc”. Xả bỏ ít thì đắc được ít, xả bỏ nhiều thì đắc được nhiều. Biết buông xả mới có thể sống vui vẻ, thảnh thơi.

2. Ngã chẳng dậy

Không thể vì sợ thất bại mà từ chối bước tiếp, chỉ cần có thể đứng lên, thì chớ sợ sẽ ngã xuống. Thất bại không đáng sợ, mà đáng sợ là ngã mà không chịu đứng dậy.

3. Buông chẳng đặng

Nếu trong tâm có quá nhiều gánh nặng sẽ khiến tinh thần suy sụp. Vậy nên, khi cần buông thì hãy buông, đừng để ký ức thành sợi dây níu chân mình.

4. Nghĩ không thông

Khi đối mặt với những biến cố của cuộc đời thì chớ bi lụy. Người có thể coi nhẹ thì mới có thể xuyên qua đêm đen mà bước tới nơi tràn ngập ánh bình minh.