Có người sống rất hiền lành, giản dị, nhưng khi cuộc sống giàu sang phú quý thì bỗng chốc thay đổi thái độ, trở nên huênh hoang khoác lác; vậy nên phú quý cũng là một cách để thử lòng người.

Trăm loài chim kéo đến chúc mừng sinh nhật chim phượng hoàng. Con nào con nấy lông óng mượt, lộng lẫy. Chỉ chim cút là nghèo nàn, mặc bộ nâu sồng xơ xác. Phượng hoàng thương tình ra lệnh cho chim khách; báo cho các loài chim mỗi con tặng chim cút một chiếc lông.

Nhờ vậy mà chim cút có bộ áo đẹp rực rỡ. Từ đó chim cút sinh ra kiêu ngạo, đi đâu cũng nói rằng: “Sau phượng hoàng thì phải kể đến chim cút”.

Trăm loài chim tức giận, đòi lông lại. Thế là chim cút chỉ còn lại bộ nâu sồng như xưa, suốt ngày nấp mình trong bụi cỏ không dám đi đâu.

Có người sống rất hiền lành, giản dị, nhưng khi cuộc sống giàu sang phú quý thì bỗng chốc thay đổi thái độ, trở nên huênh hoang khoác lác; vậy nên phú quý cũng là một cách để thử lòng người.