Thứ Hai , 25 Tháng Mười 2021

Sức mạnh của lời nói thiện lành

Suy ngẫm 24/10/21, 08:55

Lời nói có tác dụng mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng. Sức mạnh của lời nói thiện có thể xẻ núi ngăn sông, có thể giúp người ta làm nên những điều tốt đẹp. Quy luật ...